Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Stichting Siddhant-Radio Sangam aan (hierna: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Weimarstraat 86 (2562 HA) te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41160581.

 

Wij zijn ons bewust van de rol die wij innemen volgens de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. In deze verklaring leggen wij aan u uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en wat we met deze gegevens doen. Lees daarom deze verklaring zeer zorgvuldig door.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. De privacyverklaring verklaren samen met onze algemene voorwaarden hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

 

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018.

 

  1. Welke informatie verzamelen wij van u?

 

Bij het plaatsen van uw gegevens op het contact formulier op onze website zal worden gevraagd om uw naam, e-mailadres, onderwerp en uw bericht. Voor het online luisteren van de streaming web radio zal uw IP-adres worden geregistreerd op het moment van luisteren en automatisch worden gewist direct na het beluisteren.

 

Indien u onze website bezoekt en geen gegevens op het contact formulier plaatst op onze website, kunnen wij toch persoonlijke informatie van u verzamelen. Dit betreft informatie zoals uw IP-adres en welke pagina’s u heeft bezocht op de website van Verantwoordelijke.

 

  1. Wat doen wij met de persoonlijke informatie die wij hebben verzameld?

 

Wij gebruiken de aantallen hits informatie voor de volgende doeleinden:

 

  • De belangrijkste reden voor het verwerken van uw surf gedrag, is om de statistieken bij te houden per dag, per maand en per jaar. Deze aantallen hebben wij nodig om aan te tonen en zijn verantwoordelijk bij navraag te kunnen presenteren.

 

  • Doordat wij uw persoonlijke gegevens als e-mailadres en telefoonnummer hebben, kunnen wij contact met u opnemen ingeval van vragen betreffende het onderwerp en vraagstelling.

 

  1. Cookies

 

Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dot door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij GEEN basis technische informatie zoals via welke website u op onze website bent terechtgekomen. Tevens gebruikt deze website GEEN cookies om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website.

 

 

  1. Verwijzingen naar andere websites

 

Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.

 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

  1. Doorgifte aan bewerkers en derden

 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt. De ‘bewerkers’ handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

 

Persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

 

 

 

 

  1. Beveiliging

Wij begrijpen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk is en wij zullen uw persoonlijke informatie beschermen in lijn met on ze normale procedures alsmede de wettelijke verplichtingen.

 

Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

  1. Uw privacy echten

 

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de “Wet bescherming persoonsgegevens”. Indien u de contact formulier invult op onze website kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Tevens kunt u een overzicht bij ons opvragen en vragen deze te wijzigen of verwijderen door een e-mail te verzenden naar info@radiosangam.nl/radiosangam of door een brief te sturen naar:

Stichting Siddhant/Radio Sangam

Weimarstraat 86

2562 HA Den Haag

Nederland